W dniu 12 kwietnia 2012 r. w Konstancinie-Jeziornej, w siedzibie PSE Operator SA, odbyła się druga sesja Warsztatów rynku energetycznego. W warsztatach, które prowadzili p. Marek Woszczyk – Prezes URE oraz p. Henryk Majchrzak – Prezes Zarządu PSE Operator SA, TOE reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

W czasie drugiej sesji Warsztatów, której moderatorem był dr inż. Krzysztof Imiełowski (doradca Prezesa URE), po podsumowaniu pierwszego spotkania oraz wprowadzeniu w tematykę drugiego warsztatu, zatytułowanego „Wymiana doświadczeń”, podjęte przez OSD działania w zakresie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych zaprezentowali kolejno przedstawiciele:

  • ENERGA-OPERATOR S.A.
  • TAURON Dystrybucja S.A.
  • PGE Dystrybucja S.A.
  • Enea Operator Sp. z o.o.
  • RWE Stoen Operator Sp. z o.o.

W ramach warsztatów uzgodniono także składy i sposób działania pierwszych roboczych zespołów tematycznych oraz przedstawiono prezentację dotyczącą wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony prywatności w sieciach inteligentnych (prelegentem był p. Stefan Kamiński, Prezes KIGEiT).

Dokumenty

Formularz logowania