W dniu 23 kwietnia 2007 r. w Warszawie odbyło się drugie posiedzenia Rady Zarządzającej TOE VI Kadencji. W ramach kwietniowego posiedzenia Rady m.in.: przyjęto nowego członka zwyczajnego TOE, omówiono działalność zespołów zadaniowych oraz biura TOE.

Rada Zarządzająca w ramach dyskusji wyników działalności Zespołów zadaniowych TOE oraz bieżących zagadnień związanych z działalnością spółek obrotu w Polsce ustaliła m.in.

  • kontynuowanie korespondencji z Prezesem URE dot. wywiązania się sprzedawców energii elektrycznej (w tym spółek obrotu) z obowiązków zakupu energii oraz praw majątkowych z kogeneracji w 2007 roku,
  • konieczność opracowania przez Zespół ds. Giełdy i przedłożenia na kolejnym posiedzeniu Rady uszczegółowionego programu i harmonogramu działań Zespołu
  • wznowienie dyskusji z OSP dot. umożliwienia „pełnego” handlu energią elektryczną pomiędzy spółkami obrotu (z otwartą pozycją)
  • opracowanie i przesłanie do URE pisma dot. problemów praktycznych implementacji zapisów IRiESP, w tym negatywnego braku podpisanych umów dystrybucyjnych (pomiędzy) OSD i OSP
  • powołanie w ramach TOE nowego Zespołu ds. Modelu Rynku Energii Elektrycznej

Ustalono także, że kolejne posiedzenie Rady Zarządzającej odbędzie się w dniu 28 maja 2007 r. w Warszawie, w siedzibie TOE.

Dokumenty

Formularz logowania