Drugie posiedzenie Rady Zarządzającej TOE XIII kadencji odbyło się w Poznaniu w dniu 27 maja 2015 r. podczas trwania EXPOPOWER, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

W pierwszym punkcie posiedzenia przyjęto, na podstawie deklaracji wraz z rekomendacjami, trzech nowych Członków Zwyczajnych TOE. W drugim punkcie posiedzenia Przewodniczący Rady i dyrektor TOE kol. Marek Kulesa omówili działalność następujących Zespołów zadaniowych TOE: Zespołu ds. OZE, Kogeneracji i Efektywności (ZOKE); Zespołu Rynku Hurtowego (RH), Zespołu ds. Rynku Bilansującego (RB); Zespołu ds. Rynku Gazu (RG) oraz Zespołu ds. Rynku Detalicznego (RD). W trzecim punkcie majowego posiedzenia, uwzględniając ustalenia z Walnego Zebrania Członków TOE, które miało miejsce 25 marca 2015 r., omówiono kierunkowo możliwe zmiany organizacyjne i programowe w TOE.

Dokumenty

Formularz logowania