W dniu 19 kwietnia 2017 r. w Warszawie, w siedzibie TOE, odbyło się drugie posiedzenie Rady Zarządzającej TOE XIV kadencji.  

Posiedzenie obejmowało następujące, główne punkty stanowiące program:

  1. Przyjęcie nowych członków – przyjęto jednego członka zwyczajnego oraz jednego członka wspierającego
  2. Omówienie działalności Zespołów i Grup roboczych TOE oraz spraw bieżących, w tym prezentacja Raportu TOE: „Rynek energii elektrycznej i gazu w Polsce – stan na 31 marca 2017 r.”
  3. Wolne wnioski, sprawy różne

Dokumenty

Formularz logowania