W dniu 6 października 2006 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki (MG) odbyło się drugie spotkanie Zespołu ds. Analizy Zakłóceń w Systemie Elektroenergetycznym w 2006 r. Spotkanie prowadził Dyrektor Departamentu Energetyki w MG p. Lech Małecki. Towarzystwo Obrotu Energią reprezentowali kol. Stanisław Jodłowski, Wiceprezes Rady Zarządzającej TOE oraz kol. Marek Kulesa, dyrektor biura TOE.

Zgodnie z harmonogramem prac Zespołu podczas spotkania została przedstawiona oraz przedyskutowana wstępnie prezentacja PSE-Operator SA dotyczące sytuacji w KSE w połowie 2006 roku. Na kolejnym spotkaniu Zespołu w dniu 12 października 2006 r. przewiduje się prezentację stanowisk poszczególnych towarzystw branżowych: TGPE, PTEZ, PTPiREE oraz TOE.

Dokumenty

Formularz logowania