W dniu 16 kwietnia 2012 r. w Warszawie, w siedzibie Vattenfall Energy Trading przy ul. Złotej 59 odbyło się drugie w 2012 roku spotkanie Zespołu TOE ds. Raportu RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE. Podczas spotkania omówiono zapisy Raportu dotyczące wybranych, kluczowych działań na rynku energii elektrycznej w Polsce w okresie od 1 kwietnia 2011 do 31 marca 2012 r.

W ramach dyskusji omówiono przesłane przez Członków Zespołu propozycje zapisów następujących, wybranych, kluczowych działań na rynku energii elektrycznej w Polsce w okresie od 1 kwietnia 2011 do 31 marca 2012 r.:

 • Utrzymanie obowiązku zatwierdzania przez Prezesa URE taryf (sprzedaży energii elektrycznej) w grupach taryfowych G.
 • Prace nad procedurą zmiany sprzedawcy, generalną umową dystrybucji oraz umową kompleksową.
 • System wsparcia OZE i kogeneracji.
 • Uwarunkowania handlu giełdowego w polskich realiach rynku energii elektrycznej.
 • Rozporządzenia REMIT na rynku polskim.
 • Efektywność energetyczna – kluczowe aspekty prawne w Polsce.
 • Wpływ rynku uprawnień do emisji CO2 na rynek energii elektrycznej.
 • Wymiana międzysystemowa – wybrane aspekty.

Przedyskutowano także propozycje zapisów dotyczących planowanych na rynku energii elektrycznej zmian w następujących pięciu obszarach:

 • Projekt nowej ustawy – Prawo energetyczne.
 • Projekt nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii.
 • Nowa architektura rynku energii elektrycznej w Polsce.
 • Znaczenie nowych trendów rozwoju elektroenergetyki (prosumentów, mikrogeneracji, inteligentnych liczników i inteligentnych sieci) dla polskiego rynku energii elektrycznej).
 • Dokumenty i działania unijne dotyczące rynków finansowych, które będą miały wpływ na rynek energii w Polsce.

Ustalono, że 23 kwietnia 2012 r. odbędzie się kolejne spotkanie Zespołu.

Dokumenty

Formularz logowania