W dniu 9 listopada 2006 r. do Komisji Gospodarki oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wpłynął Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Druk Sejmowy nr 1084 można znaleźć także w Wybranych Dokumentach 2006) z zaleceniem przedstawienia sprawozdania do dnia 4 grudnia 2006 r.

Druk sejmowy obejmuje:

1) Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności,
2) Uzasadnienie do projektu ustawy,
3) Tabelę zgodności oraz
4) projekty rozporządzeń wykonawczych do ustawy wraz z uzasadnieniami.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności

Uzasadnienie do ustawy

Tabela zgodności

Druk Sejmowy nr 1084

Dokumenty

Formularz logowania