W dniu 30 czerwca 2016 r. w Warszawie, w siedzibie TOE, odbyło się dwunaste posiedzenie Rady Zarządzającej TOE XIII kadencji.

Posiedzenie obejmowało trzy główne punkty stanowiące następujący program:

  1. Przyjęcie nowych członków – Rada przyjęła jednego członka zwyczajnego
  2. Działalność Zespołów i Grup roboczych TOE
  3. Wolne wnioski, sprawy różne

Dokumenty

Formularz logowania