W dniu 18 lutego 2009 r. w Warszawie w siedzibie TOE, przy ul. Czackiego 7/9 odbyło się dziesiąte posiedzenie Rady Zarządzającej TOE VII Kadencji, które prowadził Prezes Rady Zarządzającej TOE kol. Grzegorz Górski. W posiedzeniu uczestniczyło 7 z 10 Członków Rady, a także zaproszeni gości, w tym Przewodniczący Zespołów zadaniowych TOE oraz p. Davida Kucera, CEO, Prague Energy Exchange (PXE).

W ramach posiedzenia zrealizowano następujący porządek obrad:

  1. Prezentacja Praskiej Giełdy Energii (PXE), przedstawienie planów PXE dot. polskiego rynku energii elektrycznej, dyskusja możliwości współpracy z TOE,
  2. Przyjęcie nowych członków zwyczajnych i wspierających – przyjęto 4 nowych członków zwyczajnych,
  3. Omówienie działalności Zespołów powołanych w ramach TOE,
  4. Wolne wnioski, sprawy różne

W ramach punktu 2 porządku obrad ustalono, że na kolejnym posiedzeniu Rady Członkowie Zwyczajni, którzy nie opłacą składek za 2008 rok zostaną wykreśleni z list członków TOE.

W ramach wolnych wniosków ustalono, że kolejne posiedzenie Rady odbędzie się 16 marca 2009 r. w Warszawie, natomiast Walne Zebranie Członków TOE zaplanowano wstępnie na 30 marca 2009 r.

Dokumenty

Formularz logowania