W dniu  9 stycznia 2008 r. w Warszawie w siedzibie TOE, przy ul. Czackiego 7/9 odbyło się dziewiąte posiedzenie Rady Zarządzającej TOE VII Kadencji, które prowadził Prezes Rady Zarządzającej TOE kol. Grzegorz Górski. W posiedzeniu uczestniczyło 9 z 10 Członków Rady, a także zaproszeni goście, w tym Przewodniczący Zespołów zadaniowych TOE.

W ramach posiedzenia zrealizowano następujący porządek obrad, zaproponowany w zaproszeniach na posiedzenie Rady:

  •  Przyjęcie nowych członków zwyczajnych i wspierających – jako nowego członka wspierającego przyjęto Spółkę CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach.
  • Omówienie działalności Zespołów powołanych w ramach TOE.
  • Omówienie działalności biura TOE, podjęcie decyzji dot. premii kwartalnej dla firmy obsługującej biuro TOE
  • Wolne wnioski, sprawy różne – ustalono, że kolejne posiedzenie Rady odbędzie się 18 lutego 2009 r. w Warszawie.

Dokumenty

Formularz logowania