The European Federation of Energy Traders (EFET) została utworzona w 1999 roku w celu poprawy warunków handlu energią w Europie oraz umożliwienia wymiany informacji pomiędzy uczestnikami rynku energii. EFET jest uzupełnieniem  istniejących organizacji branżowych działających w strukturach europejskich, przy czym jest organizacją ukierunkowaną głownie na zagadnienia powiązane z handlem energią.

Można wymienić następujące cechy charakteryzujące EFET, które świadczą o rozwoju i sukcesie organizacji:

 • całkowita bezstronność
 • międzynarodowy charakter (Europa)
 • niedochodowy charakter organizacji
 • jawność i równość we wszystkich działaniach
 • wysoka jakość i wydajność w dostarczaniu pomocy organizacjom zrzeszającym handlujących energią
 • partnerski charakter dyskusji

Działalność EFET obejmuje następujące obszary:

 • lobbing z wykorzystaniem wszystkich możliwych i prawnie dopuszczalnych środków
 • komunikacja i dyskusje z przedstawicielami rynku energii i operatorami systemów oraz ich organizacjami
 • public relations
 • rozpowszechnianie informacji wśród członków EFET
 • spotkania grup roboczych
 • standaryzacja i harmonizacja
 • badania

Więcej informacji na temat EFET można znaleźć na stronie http://www.efet.org, na podstawie której opracowano powyższe informacje.

Dokumenty

Formularz logowania