W dniach 14-15 czerwca 2017 r. w Pradze, odbyła się zorganizowana przez Synergy Clarion Events Ltd, 18 edycja Konferencji  Obrotu Energią dla Europy Centralno – Południowo – Wschodniej ‘Energy Trading Central & South Eastern Europe’ (ETCSEE 2017). W wydarzeniu wzięli udział Członkowie TOE. Towarzystwo reprezentował mec. Daniel Borkowski.

Na konferencji uczestniczyli oraz mieli wystąpienia przedstawiciele spółek handlujących energią i gazem ziemnym, wraz z przedstawicielami europejskich i krajowych organów oraz stowarzyszeń zajmujących się handlem energią. Konferencję otworzył przedstawiciel Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej Florian Ermacora omawiając założenia nowego Europejskiego modelu rynku energii elektrycznej.

W czasie Konferencji poruszono szereg zagadnień ważnych dla sektora energetycznego i Członków TOE, wśród których znalazły się m.in. następujące tematy, prezentacje:

  • Regionalny mix energetyczny
  • Trendy cenowe na rynku energii
  • Handel energią elektryczną –  rynek krótkoterminowy i elastyczne moce (przepustowości) międzysystemowe
  • Handel gazem ziemnym – rynek krótkoterminowy i elastyczne moce (przepustowości) międzysystemowe
  • Ograniczenia w handlu energią
  • Wpływ zmian regulacji na spółki handlujące
  • Rozwój handlu regionalnego i zmiany w obszarze wytwarzania (ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy i Bałkanów)

Dokumenty

Formularz logowania