W dniu 12 grudnia br w Pałacu Prezydenckim, w Warszawie, odbyło się Forum Debaty Publicznej „Nowe źródła energii. Nasze Towarzystwo reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Po uroczystym rozpoczęciu i wystąpieniu Prezydenta Bronisława Komorowskiego uczestnicy Forum wysłuchali następujących referatów wprowadzających:

  • Polskie zasoby energetyczne w horyzoncie 2030-2050 – Krzysztof Żmijewski, Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji
  • Ekonomia alternatywnych źródeł energii  – Jan Popczyk, Politechnika Śląska
  • Regulacje UE a budowa gospodarki opartej na nowych źródłach energii  – Michał Kurtyka, BPI Group

Następnie odbyła się dyskusja dotycząca perspektyw rozwoju konkurencyjnej gospodarki Polski przy wykorzystaniu odnawialnych i rozproszonych źródeł energii, gazu oraz nowych technologii. Celem debaty było określenie kierunków zmian w krajowej polityce energetycznej w kontekście zasobów krajowych, unijnych i krajowych regulacji, bezpieczeństwa energetycznego oraz wzmocnienia konkurencyjności polskiej gospodarki – w tym konkurencyjnego rozwoju gospodarczego w oparciu o nowe źródła energii.

Dokumenty

Formularz logowania