W dniach 16 i 17 marca 2011 r. w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie, odbyło się Forum Energetyczne  „RZECZPOSPOLITEJ”. Rynek energii w Polsce – perspektywy rozwoju, konkurencyjność, ceny, w którym liczny udział, również jako prelegenci, wzięli przedstawiciele TOE.

Podczas konferencji podjęto próbę całościowego spojrzenia na problemy energetyczne kraju. Tematem wiodącym był wpływ energetyki na konkurencyjność polskiej gospodarki. Jednocześnie poruszono kwestie strategiczne (np. polityka energetyczna Unii Europejskiej) ekonomiczne, rynkowe, infrastrukturalne (inwestycje, energetyka jądrowa czy odnawialne źródła energii) oraz tematy związane z innowacyjnymi technologiami dla elektroenergetyki, gazownictwa czy ciepłownictwa.

W ramach Forum odbyły się następujące panele dyskusyjne oraz bloki:

Dzień 1

  • Dyskusja panelowa „Handel energią – ocena stanu polskiego rynku”
  • BLOK I: Rynek hurtowy – stan obecny i przyszłość
  • BLOK II: Zmiana sprzedawcy energii

Dzień 2

  • BLOK I: Nowe technologie dla energetyki
  • BLOK II: Inteligentne sieci i smart metering
  • Dyskusja panelowa „Nowe technologie a konkurencyjność energetyki”

Dokumenty

Formularz logowania