W dniu 9 lutego 2015 r. w Warszawie odbyło się zorganizowane przez Grupę PTWP SA Forum „Zmieniamy Polski Przemysł”. Na konferencji TOE reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

W sesji inauguracyjnej pt. „Polska gospodarka 2020” wystąpienia wprowadzające przedstawili – p. Jerzy Buzek, Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz p. Janusz Piechociński, Wicepremier, Minister Gospodarki. Pan Premier wziął również udział w panelu dyskusyjnym, który odbył się po sesji, a który moderowany był przez Prezesa Zarządu PTWP SA, p. Wojciecha Kuśpika.

Szeroko rozumianej energetyce zostały poświęcone następujące sesje tematyczne:

  • Efektywność energetyczna polskiej gospodarki. Gdzie te rezerwy? – sesja moderowana przez p. Tadeusza Skoczkowskiego
     
  • Wielkie inwestycje w energetyce Nadzieje i obawy – tę część prowadził p. Wojciech Kuśpik

Laureatem tytułu „Tego, który zmienia polski przemysł” zostały Wielkie Inwestycje Energetyczne: Enea SA – Blok Enea Wytwarzanie w Kozienicach, Tauron Polska Energia SA – Elektrownia Jaworzno III, PGE Polska Grupa Energetyczna SA – Elektrownia Opole, PKN Orlen SA – Blok gazowo-parowy we Włocławku Wielkie Inwestycje Energetyczne otrzymały wyróżnienie za biznesową odwagę i odpowiedzialność prowadzące do decyzji inwestycyjnych kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego i perspektyw rozwoju polskiej gospodarki.

Dokumenty

Formularz logowania