W dniu 10 lutego 2012 r. w Warszawie odbyło się, zorganizowane przez grupę PTWP wraz z redakcjami Miesięcznika Gospodarczego „Nowy Przemysł” i portalu gospodarczego wnp.pl, kolejne Forum pt. Zmieniamy Polski Przemysł.

W Forum, które zgromadziło blisko tysiąc osób,  uczestniczyli przedstawiciele rządu, parlamentu, administracji publicznej i mediów oraz przedstawiciele zarządów czołowych firm europejskich. W swoich wystąpieniach podnosili oni tematy m.in.: kondycji i reformy finansów publicznych oraz pakietu energetyczno-klimatycznego UE. Z ramienia TOE w Forum wziął udział kol. Marek Kulesa, który również zabrał głos w dyskusji prowadzonej w trakcie sesji –  Rynek energii – punkt widzenia odbiorcy. Raport o polskim rynku energii.

Szeroką relację z poszczególnych sesji oraz galerię zdjęć z Forum można znaleźć na stronach wnp.pl. Są to:

Dokumenty

Formularz logowania