W dniu 31 stycznia 2008 r. w Warszawie odbyło się, zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości, wydawcę miesięcznika „Nowy Przemysł”, kolejne – ósme Forum pt. Zmieniamy Polski Przemysł. W ramach Forum, które zgromadziło około 1000 osób dyskutowano m.in. o wyzwaniach, jakie stoją przed polską gospodarką, o polityce energetycznej UE i wielu innych. W Forum uczestniczyli przedstawiciele rządu, parlamentu, administracji publicznej i mediów oraz przedstawiciele zarządów czołowych firm europejskich – głównie z sektora paliwowo-energetycznego, w tym także przedsiębiorstw obrotu zrzeszonych w TOE. Z ramienia TOE w Forum wzięli udział kol. M. Kulesa i kol. M. Gasiuk.

Pierwszą część Forum, w ramach sesji makro, stanowiła debata „Polska 2008: Jak osiagnac cud gospodarczy?”, podczas której dyskutowano m.in. jakie czynniki warunkują oraz jakie bariery rozwoju stoją przed polską gospodarką. Szeroką relację oraz galerię zdjęć z Forum można znaleźć na stronach wnp.pl.

Kolejne części Forum stanowiły następujące sesje tematyczne:

 • SESJA I – na którą składały się debaty:
  • (1) Energetyka: Rynek, polityka, inwestycje
  • (2) Transport kolejowy: Infrastruktura i rynek
  • (3) Globalna gospodarka, wyzwania dla biznesu
  • (4) Polski przemysł stalowy: Globalne wyzwania – lokalna perspektywa
 • SESJA II – na którą składały się debaty:
  • (1) Energetyka/Górnictwo – Czysty węgiel – szansa i wyzwanie
  • (2) Zarządzanie/Informatyka: Kierunek innowacyjność
  • (3) Eksport/Inwestycje: Bezpieczna ekspansja

W sesji I, w debacie dot. energetyki, której współprowadzącym był kol. Marek Kulesa, jako zaproszeni goście – paneliści wystąpili m. in. kol. Arkadiusz Zieleźny oraz kol. Krzysztof  Noga.

Jak co roku uwieńczeniem Forum była uroczysta Gala z okazji przyznania tytułów „Tego który zmienia polski przemysł”.

Dokumenty

Formularz logowania