W dniu 5 lutego 2006 r. w Warszawie odbyło się, zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości wydawcę miesięcznika „Nowy Przemysł”, kolejne – siódme już Forum pt. Zmieniamy Polski Przemysł. W ramach Forum, które zgromadziło około 800 osób dyskutowano m.in. o wyzwaniach, jakie stoją przed europejską gospodarką, o polityce energetycznej UE, o funduszach unijnych i wielu innych. W Forum uczestniczyli przedstawiciele rządu, parlamentu, administracji publicznej i mediów oraz przedstawiciele zarządów czołowych firm europejskich – głównie z sektora paliwowo-energetycznego, w tym także przedsiębiorstw obrotu zrzeszonych w TOE. Z ramienia TOE w Forum wzięli udział kol. M. Kulesa i kol. M. Gasiuk.

Pierwszą część Forum stanowiła, w ramach sesji makro, debata „Gospodarka 2007 – wyzwania dla Polski i Europy”, podczas której dyskutowano m.in. w jaką stronę zmierza europejska i polska gospodarka oraz co blokuje zmiany w krajach Unii Europejskiej. Szeroką relację oraz galerię zdjęć z Forum można znaleźć na stronach Nowego Przemysłu.

Kolejne części Forum stanowiły następujące sesje tematyczne:

SESJA I – na którą składały się debaty:

  • Sektor paliwowo – energetyczny. Polityka energetyczna Unii Europejskiej,
  • Hutnictwo, wielkie inwestycje w polskich hutach, perspektywy dla branży,
  • Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013 – jak zmienią oblicze polskiej gospodarki?,
  • Transport kolejowy, logistyka w przedsiębiorstwach przemysłowych, centra logistyczne, porty morskie.

SESJA II – na którą składały się debaty:

  • Inwestycje zagraniczne. Kluczowe czynniki decydujące o lokalizacji inwestycji,
  • Sektor paliwowo – energetyczny. Polityka energetyczna Unii Europejskiej. Europejski rynek energii – wyzwania liberalizacji,
  • Ekspansja polskich firm za granicą (eksport, inwestycje),
  • Najciekawsze z najlepszych – ranking najlepszych wdrożeń IT w sektorze przemysłowym.

Jak co roku uwieńczeniem Forum była uroczysta Gala z okazji przyznania tytułów „Tego który zmienia polski przemysł”.

Dokumenty

Formularz logowania