W dniu 17 lutego 2014 r., w Warszawie, w Hotelu Sheraton, odbyła się zorganizowana przez grupę PTWP wraz z redakcjami Miesięcznika Gospodarczego „Nowy Przemysł” i portalu gospodarczego wnp.pl, XIV edycja Forum Zmieniamy Polski Przemysł. Z ramienia TOE w Forum wziął udział kol. Marek Kulesa.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Janusz Piechociński – Wicepremier, Minister Gospodarki. W Forum uczestniczyli przedstawiciele rządu, parlamentu, administracji publicznej i mediów oraz przedstawiciele zarządów czołowych firm europejskich. W swoich wystąpieniach podnosili oni tematy m.in.: motorów i hamulców wzrostu gopsodarczego, możliwości zagospodarowania funduszy publicznych i unijnych, wpływu wzrostu polskiej gospodarki na rynek kapitałowy, ceny energii, demografię i migracje.

Dyrektor Biura TOE, p. Marek Kulesa wziął udział w sesji pt. Energetyka – rewolucja na rynku?. W sesji uczestniczyli również: p. Maciej Bando – Wiceprezes, Urząd Regulacji Energetyki, wykonujący obowiązki Prezesa URE, p. Jarosław Chudziak – Wiceprezes, Accenture w Polsce oraz  p. Ireneusz Łazor – Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii SA.  Moderatorami dyskusji byli p. Ireneusz Chojnacki oraz p. Dariusz Ciepiela –  redaktorzy Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł i portalu wnp.pl.

W ramach sesji Dyrektor Kulesa przedstawił  prezentację nt. 14.02.17. Energetyka – rewolucja na rynku ? Prezentacja TOE na Forum Zmieniamy Polski Przemysł, Prezes Łazor natomiast –  14.02.17.Rynki energii elektrycznej i gazu na TGE. Prezentacja TGE SA na Forum Zmieniamy Polski Przemysł .

W trakcie debaty próbowano odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Czy rok 2014 przyniesie przełom na rynku energii elektrycznej?
  • Pełne uwolnienie rynku (gospodarstwa domowe) – kiedy i na jakich zasadach?
  • Zmiana krajobrazu rynkowego – nowi gracze, nowe zachowania klientów. Rozszerzenie funkcjonowania zasady TPA. Grupy zakupowe
  • Skuteczność sprzedaży energii przez podmioty spoza energetyki (telekomy, firmy gazowe, inne)
  • Rynek gazu a rynek energii. Czy liberalizacja w handlu gazem zmodyfikuje strategie wytwórców energii?
  • Energetyka rozproszona (małe źródła odnawialne) i segment prosumencki – jak ich rozwój wpłynie na rynek energii?
  • Ostra walka konkurencyjna na rynku energii. Strategie sprzedażowe firm energetycznych. Jakość relacji z klientem. Zarządzanie w handlu energią wobec sekwencji szybkich zmian  

Szeroką relację z poszczególnych sesji oraz galerię zdjęć z Forum można znaleźć na stronach wnp.pl .

Dokumenty

Formularz logowania