W dniu 26 października 2005 roku odbyło się II Krajowe Forum Odbiorców Energii zorganizowane przez miesięcznik Świat Energii.

W forum brało udział ok. 50 osób. TOE reprezentował Dyrektor Biura kol Marek Kulesa. W ramach prezentacji przedstawiono następujące referaty:

 • Kamieński Z.: Rządowa strategia budowy rynku energii w Polsce, MGiP
 • Golachowski K.: Realizacja zasady TPA w 2005 roku, Świat Energii
 • Kulesa M.: Bariery w korzystaniu z zasady TPA i sposoby ich pokonywania, TOE
 • Regulski B.: Dlaczego zasada TPA nie wystepuje w ciepłownictwie, IGCP
 • Kowalewska E.: Obsługa odbiorców – doświadczenia EC Wybrzeże
 • Wielguszewski A.: Obsługa odbiorców uprawnionych – doświadczenia Pomorskiej Spółki Gazownictwa
 • Żmijewski K.: Nowe wyzwania w zakresie regulacji sektora energetyki, Politechnika Warszawska
 • Hauff J.: Proces zakupu energii oraz oczekiwania dużych odbiorców wobec dostawców na zliberalizowanym rynku energii, AT Kearney
 • Mazurek W.: Finansowanie projektów z zakresie efektywności energetycznej, NFOŚiGW
 • Skobel T.: Jak skutecznie funkcjonować na rynku energii, czyli jak zarobić na TPA?, PKP Energetyka
 • Misiejuk J.: Grupy bilansujące – jak obniżyć koszty niezbilansowania?, Atel Polska
 • Semczuk M.: Praktyczne wdrażanie programu poprawy efektywności energetycznej w zakładzie przemysłowym, Polsko-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej

Niżej przedstawiamy wybrane prezentacje:

Golachowski K.: Realizacja zasady TPA w 2005 roku, Świat Energii

Kulesa M.: Bariery w korzystaniu z zasady TPA i sposoby ich pokonywania, TOE

Żmijewski K.: Nowe wyzwania w zakresie regulacji sektora energetyki, Politechnika Warszawska

Hauff J.: Proces zakupu energii oraz oczekiwania dużych odbiorców wobec dostawców na zliberalizowanym rynku energii, AT Kearney

Skobel T.: Jak skutecznie funkcjonować na rynku energii, czyli jak zarobić na TPA?, PKP Energetyka

Dokumenty

Formularz logowania