W dniach 16-17 października br. w Katowicach, odbyło się II Seminarium „Aktualne problemy funkcjonowania OSDn”, organizowane przez Wydawnictwo „Nowa Energia”. Z ramienia TOE w Seminarium  wziął udział kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Celem Seminarium była wymiana praktycznych doświadczeń pomiędzy przedstawicielami OSD oraz prezentacja nowych rozwiązań i technologii wspierających operatorów OSD.

W I Panelu uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z następującymi zagadnieniami:

  • Bieżące działania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dystrybutorów Niezależnych Energii Elektrycznej. Zamknięte Obszary Dystrybucyjne – dr Leszek Juchniewicz, prezes, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dystrybutorów Niezależnych Energii Elektrycznej
  • Uwarunkowania formalno-prawne (nowelizacja ustawy o OZE, projekt ustawy o rynku mocy, projekt ustawy o elektromobilności) – Marek Kulesa, dyrektor, Towarzystwo Obrotu Energią 
  • Współpraca OSD z klastrami energii – Michał Kornasiewicz, adwokat – partner, Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Dziedzic Kowalski Kornasiewicz i Partnerzy
  • Zadania dla OSDn wynikające z wejście w życie ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci – Jerzy Rychlak, kierownik Wydziału, Departament Zarządzania Siecią, PSE SA 

Dokumenty

Formularz logowania