W dniach 11 i 12 marca 2008 r. w Ożarowie Mazowieckim k/Warszawy odbyła się III Międzynarodowa Konferencja „Rynek energii wiatrowej w Polsce”. Organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) konferencja zgromadziła ponad 400 uczestników.

Patronat Honorowy nad konferencją objęli: Minister Środowiska, prof. Maciej Nowicki; Wicepremier, Minister Gospodarki, Waldemar Pawlak oraz Ambasador Królestwa Danii w Polsce, Hans Michael Kofoed – Hansen.

Konferencję zapoczątkowała Sesja Plenarna „Polityka i Rynek” z udziałem p. Stanisława Gawłowskiego, Sekretarz Stanu Ministerstwa Środowiska, p. Zbigniewa Kamieńskiego, Dyrektora Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki.

Po pierwszej sesji uroczyście rozpoczęto kampanię „Wielkie odliczanie” mającą m.in. zwiększyć zainteresowanie oraz świadomość społeczeństwa w zakresie OZE, przekonać społeczeństwo o korzyściach ekologicznych i społeczno-gospodarczych płynących z wykorzystania OZE oraz informować o szansach związanych z rozwojem alternatywnych źródeł zaopatrzenia w energię.

W ramach konferencji przedstawiono ponad 20 referatów w ramach czterech następujących paneli tematycznych:

  1. Panel Środowisko
  2. Panel Technologia i IT
  3. Panel Infrastruktura
  4. Panel Usługi dla Sektora

Na zaproszenie PSEW moderatorami Panelu Infrastruktura byli kol. Grzegorz Górski oraz kol. Marek Kulesa. W ramach tego panelu przedstawiono następujące prezentacje:

  • Integracja turbin wiatrowych z siecią – inteligentne rozwiązania zaopatrzenia w energię elektryczną – pan Christoph Sowa, Kierownik Projektu, Enertrag AG;
  • Możliwości przyłączeniowe krajowego systemu elektroenergetycznego w kontekście zamierzeń inwestorów farm wiatrowych, p. Adam Oleksy, Kierownik Wydziału Analiz Technicznych, PSE-Operator S.A.;
  • Planowane modyfikacje zasad bilansowania źródeł wiatrowych, p. Tomasz Sikorski, Dyrektor ds. administrowania rynkiem systemowym PSE-Operator S.A.;
  • Bezpieczny poziom penetracji energetyki wiatrowej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, p.  Robert Rink, Instytut Energetyki Gdańsk;
  • Dystrybucja dostępu do zasobów rzadkich, p. Krzysztof Żmijewski, Przewodniczący, Społeczna Rada Konsultacyjna Energetyki.

Dokumenty

Formularz logowania