Sprawdź, kto sprzedaje Ci energię!
Rusza ogólnopolska kampania edukacyjno – informacyjna skierowana do Klientów – Odbiorców energii elektrycznej. Za pośrednictwem radia, prasy ogólnopolskiej i lokalnej, a także internetu Towarzystwo Obrotu Energią (TOE) chce uświadomić Konsumentom ich prawa na tym rynku i promować uczciwe zasady biznesowe. Akcję rozpoczęło oficjalne podpisanie Kodeksu Dobrych Praktyk Sprzedawców Energii Elektrycznej przez pierwszych sprzedawców deklarujących działanie zgodnie z Kodeksem. Patronat nad kampanią objął Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE). 

Kampania to odpowiedź na coraz liczniejsze skargi Klientów dotyczące nieuczciwych działań przedstawicieli handlowych niektórych sprzedawców. Wykorzystują oni niewiedzę, zwłaszcza osób starszych i fakt, że określenia typu „pan z elektrowni” czy „pan z energetyki” wielu Klientom jednoznacznie kojarzą się ze znanymi im od lat przedsiębiorstwami energetycznymi. Zdarza się, że wprowadzają w ten sposób w błąd i doprowadzają do podpisania umowy, której Klienci nie chcieli zawierać.

– „Możliwość swobodnej zmiany sprzedawcy przez Klientów indywidualnych jest fundamentem wolnego rynku. Konkurencja musi jednak służyć przede wszystkim Odbiorcom. Obowiązkiem sprzedawców jest dołożenie należytej staranności, by potencjalny Klient, przed zawarciem umowy, miał wyczerpujące informacje o przedstawionej mu ofercie. Musi on zostać poinformowany m.in. o cenach energii, konieczności dokonywania opłat dystrybucyjnych, a także o wszystkich innych postanowieniach, które będą miały wpływ na rozliczenie” – powiedział Maciej Bando, Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki, wykonujący obowiązki Prezesa URE.

Kampania edukacyjno-informacyjna zachęca Klientów do podejmowania świadomych decyzji przy wyborze sprzedawcy. Gwarantuje to tylko pełna wiedza o tym z kim Klient rozmawia, jaka jest pełna treść oferty i wreszcie jakie Odbiorca ma prawa i obowiązki. Dlatego Towarzystwo Obrotu Energią będzie zachęcać do tego, by Klienci sprawdzali akwizytorów, których wpuszczają do domu, a także dokładnie czytali umowy, które mają podpisać. Akcja informuje także o prawie każdego do rezygnacji z umowy, podpisanej poza siedzibą sprzedawcy, w ciągu 10 dni, bez ponoszenia konsekwencji.

– „Chcemy walczyć o Klienta ceną oraz jakością świadczonych usług. Nieuczciwe praktyki stosowane przez nielicznych przedstawicieli handlowych podważają zaufanie do całej branży. Są one nie do przyjęcia. Dlatego tak ważne jest, by konkurować na jasnych zasadach, pamiętając, że zawsze najważniejszy jest Klient” – podkreślił Krzysztof Zamasz, Prezes Rady Zarządzającej TOE.

Kampanię edukacyjno – informacyjną wspierają najwięksi gracze na polskim rynku energii elektrycznej: PGE Polska Grupa Energetyczna, TAURON Polska Energia, ENEA, Grupa Energa i RWE Polska.

Więcej informacji na: www.toe.pl/sprawdzkto.

Dokumenty

Formularz logowania