W dniu 9 września 2008 roku w Warszawie, w hotelu Sheraton, odbyło się zorganizowane przez EFET seminarium problemowe pt. „Jak kontynuować tworzenie zliberalizowanego rynku energii elektrycznej?”. Seminarium zostało objęte patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki p. Waldemara Pawlaka oraz p. Posła Andrzeja Czerwińskiego, Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki.

W ramach konferencji poruszono następujące tematy:

  • Istota konkurencji, płynności i przejrzystości dla rozwoju rynku energii elektrycznej
  • Rola giełd energii i rynku pozagiełdowego
  • Rola instytucji rządowych w nadzorze nad rozwojem i funkcjonowaniem rynku energii
  • Model rynku hurtowego w Polsce w warunkach konsolidacji
  • TPA – fundament zdrowego i zliberalizowanego rynku
  • Rola operatorów systemów przesyłowych w prawie Unii Europejskiej
  • Tendencje w handlu transgranicznym w Europie Środkowo-Wschodniej
  • Rola operatora na rynku polskim

Seminarium zakończyło sie dyskusją panelową.

Poniżej zamieszczamy zarejestrowane przez CIRE.PL wybrane wystąpienia.

Dokumenty

Formularz logowania