W dniu 25 lutego 2008 r. w Warszawie w siedzibie TOE, przy ul. Czackiego 7/9 odbyło się jedenaste posiedzenie Rady Zarządzającej TOE VI Kadencji, które prowadził Prezes Rady Zarządzającej TOE kol. Grzegorz Górski. W posiedzeniu uczestniczyło 8 z 10 Członków Rady.

W ramach posiedzenia zrealizowano następujący porządek obrad, zaproponowany w zaproszeniach na posiedzenie Rady:

Przyjęcie nowych członków zwyczajnych i wspierających. Skreślenie z listy członków zwyczajnych TOE osób zalegających ze składkami za 2007 rok.

 • Omówienie działalności Zespołów powołanych w ramach TOE.
 • Omówienie materiałów na Zwyczajne Walne Zebranie Członków TOE:
  • Sprawozdanie z działalności TOE w 2007 roku.
  • Sprawozdanie finansowe TOE za 2007 rok.
  • Program działania TOE z uwzględnieniem zadań szczegółowych na 2008 rok.
  • Zasady gospodarki finansowej TOE. Budżet na rok 2008 rok.
  • Sprawozdanie z działalności Rady Zarządzającej TOE w 2007 roku.
  • Podjęcie uchwał dotyczących ww. materiałów, terminu i propozycji porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków TOE.
 • Wolne wnioski, sprawy różne.

Po przyjęciu ww. sprawozdań i dokumentów ustalono, że Walne Zebrania Członków TOE odbędzie się w dniu 19 marca 2008 r. godz. 11.00 w Warszawie

Dokumenty

Formularz logowania