W dniu 19 maja 2016 r. w Katowicach, w siedzibie Tauron Polska Energia S.A., odbyło się jedenaste posiedzenie Rady Zarządzającej TOE XIII kadencji.

Posiedzenie obejmowało trzy główne punkty stanowiące następujący program:

  1. Przyjęcie nowych członków – Rada przyjęła pięciu nowych członków zwyczajnych oraz dwóch członków wspierających
  2. Działalność Zespołów i Grup roboczych TOE
  3. Wolne wnioski, sprawy różne

Dokumenty

Formularz logowania