W dniu 16 maja 2007 r. na stronach internetowych PSE – Operator S.A. pojawił się komunikat dot. IRiESP – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Zmianie – uchyleniu podlega pkt. 3 decyzji Prezesa URE z dnia 10 lutego 2006 r. nr DPK-7102-14(5)/2006, który ustalał okres obowiązywania IRiESP-Bilansowanie na 12 miesięcy od wejścia w życie, tj. od dnia 1 czerwca 2006 r. – do 1 czerwca 2007 r., co skutkuje ustaleniem okresu obowiązywania IRiESP-Bilansowaniena na czas nieokreślony.

Szersze informacje na stronach PSE-Operator S.A.  http://www.pse-operator.pl/uploads/kontener/k_osp_przedluzenie_070516.pdf

Jednocześnie PSE-Operator S.A. opracował projekt Karty aktualizacji nr B/3/2007 IRiESP – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, który także został zamieszczony na stronie internetowej OSP, pod adresem www.pse-operator.pl. OSP publikując na swojej stronie internetowej projekt Karty aktualizacji IRiESP-Bilansowanie, niniejszym poinformował  o publicznym dostępie do zmian IRiESP-Bilansowanie oraz równocześnie poddał przedmiotowe zmiany procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne.

Uwagi należy zgłaszać do dnia 30 maja 2007 r.

Ponadto, OSP zaprasza na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 23 maja 2007 r. o godz. 11.00, w siedzibie PSE – Operator S.A. w sali „O”, na którym zostaną zaprezentowane podstawowe rozwiązania zawarte w projekcie Karty aktualizacji IRiESP-Bilansowanie.

Dokumenty

Formularz logowania