W dniu 25 maja 2007 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Bezpieczeństwo energetyczne Polski a liberalizujący się rynek Unii Europejskiej” zorganizowana przez Forum Rozwoju Edukacji Ekonomicznej oraz Instytut Bezpieczeństwa Energetycznego.

W ramach konferencji omówiono następujące tematy:

  • Krupiński M.: Polski rynek energetyczny do 2020 r., MSP
  • Domjan P.: Bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowo-Wschodniej, Stockholm Network

Przeprowadzono również dyskusje dwie panelowe:

  • Polski rynek energii elektrycznej i gazu w liberalizującej się Unii Europejskiej – wyzwania i szanse
  • Polski rynek wobec pakietu legislacyjnego KE – kwestie odnawialnych żródeł energii i bezpieczeństwa energetycznego

W dyskusjach uczestniczyli m. in.: prof. K. Żmijewski, Ł. Dziekoński (ESI), A. Pietkiewicz (BOT SA), B. Nowak (Instytut Europejski).
TOE reprezentowali kol. M. Kulesa i kol. M. Gasiuk.

Dokumenty

Formularz logowania