W dniach 23 i 24 listopada 2005 roku Warszawie, w hotelu Sobieskim odbyła się konferencja o temacie przewodnim – „Czy certyfikacja jest drogą do konkurencji i efektywnego działania mechanizmów rynkowych w energetyce”. Pierwszego dnia swoją prezentację przedstawił Dyrektor Biura TOE, kol. Marek Kulesa, drugiego natomiast w panelu dyskusyjnym wziął udział Prezes Rady Zarządzającej TOE, kol. Grzegorz Górski. Poniżej prezentujemy prezentację TOE, wkrótce (po uzyskaniu zgody autorów) dostępne będą inne wybrane prezentacje.

Kulesa M.: Organizacja rynku zielonej i czerwonej energii z punktu widzenia spółek obrotu, TOE

Dokumenty

Formularz logowania