16 -17 listopada 2006 roku w Centrum Konferencyjnym Hotelu Wodnik (Słok k/Bełchatowa) odbyła się konferencja „Czy znane są wszystkie możliwości poee?”

W pierwszym dniu konferencja obejmowała cztery grupy tematyczne:

I. Rynek Energii Elektrycznej na poee- bez tajemnic
W tym bloku tematycznym zaprezentowane zostały nowe produkty funkcjonujące na poee, mniej znana funkcjonalność oraz omówione zostały dane statystyczne jakie codziennie udostępniamy wszystkim aktywnym uczestnikom. Podzieliliśmy się również planami rozwoju poee.

II. Rynek Energii Skojarzonej – zagrożenia i możliwości
Blok ten, przybliżał sytuację jaka może zaistnieć po wprowadzeniu nowelizacji ustawy Prawa Energetycznego na Rynku Energii Skojarzonej, której producenci będą musieli aktywnie wejść na rynek energii elektrycznej oraz stawić czoło wszystkim problemom i trudnościom na nim występującym. By ułatwić start na rynku energii elektrycznej prezentowaliśmy naszą Internetową Platformę Obrotu Energią Elektryczną – poee, która daje możliwość przygotowania się do takiej sytuacji już teraz. Platforma poee, umożliwia prosty i bezpieczny e-handel energią elektryczną, prawami majątkowymi oraz uprawnieniami do emisji CO2.

III. Otwarcie Rynku Uprawnień do Emisji CO2 – regulamin, umowy, zasady działania aplikacji
Na poee otwarty został Rynek Uprawnień do Emisji CO2 (RUEC- poee), który obecnie umożliwia handel na rynku krajowym, ale już w nie długim czasie będzie częścią Europejskiego Rynku Handlu Uprawnieniami do Emisji CO2. Główną ideą tego rynku poee jest połączenie systemu handlowego platformy z systemami handlowymi innych giełd oraz platform działających na obszarze Unii Europejskiej. Połączenie to ma umożliwić uczestnikom platformy poee dostęp do wspólnotowego rynku handlu CO2 poprzez umożliwienie zawierania kontraktów z ofertami z innych giełd i platform, jak również ma umożliwić uczestnikom tych giełd i platform zawierania kontraktów z podmiotami polskimi.

IV. Mechanizmy projektowe w ramach Protokołu z Kioto
Podczas konferencji zostały przybliżone uczestnikom mechanizmy redukcji emisji ujęte w Protokole, którymi są: handel emisjami (ET), wspólna realizacja projektów (JI) oraz mechanizm czystego rozwoju (CDM). Mamy nadzieję, że dzięki bliższemu ich poznaniu i analizie własnych kierunków rozwoju podejmiecie Państwo działania z ich wykorzystaniem.

Po solidnej porcji wiedzy przyszedł czas na chwilę relaksu i kultury. Podczas uroczystej kolacji wystąpiła – „Rewia pół żartem, pół serio” oraz odbyło się uroczyste wręczenie poeeDyplomów wraz z poeeSzelkami. Oprócz występów zespołu był również czas na indywidualne spotkania, rozmowy i dyskusje, a także na nawiązanie znajomości.

W drugim dniu konferencji poruszone zostały tematy:

  • I.   Projekty CDM i JI – prezentację przedstawiał Atmoterm S.A.
  • II. „Moduły wspomagające handel na poee”- była to prezentacja firmy Innsoft Sp. z o.o.
  • III.  Dyskusja na temat -Dalsze kierunki rozwoju poee?
  • IV. Indywidualne konsultacje i podsumowanie konferencji

autor: poee

Dokumenty

Formularz logowania