W dniach 22-23 maja 2013 r., w Warszawie, odbyła się XVII edycja Konferencji Energetycznej EUROPOWER. Nasze Towarzystwo reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Uroczystego otwarcia konferecji oraz powitania gości dokonał dr Mariusz Swora – Przewodniczący Rady Programowej i Eksperckiej.

Po pierwszym panelu dyskusyjnym nastąpiła prezentacja dyr. Marka Kulesy Raportu TOE – RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE – stan na 31 marca 2013 r.

Dyrektor Kulesa wziął również udział w drugiej, prowadzonej przez prof. Waldemara Skomudka, dyskusji panelowej – Rynek energii elektrycznej – ceny i inwestycje.

Kulesa M.: RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE – stan na 31 marca 2013 r. Raport TOE

Dokumenty

Formularz logowania