W dniach 6 i 7 czerwca 2007 r. w Pradze odbyła się międzynarodowa konferencja Energy Trading Central and Eastern Europe organizowana corocznie przez Synergy przy współpracy instytucji związanych z rynkiem obrotu energią, w tym także (od trzech lat) Towarzystwa Obrotu Energią (TOE). Nasze towarzystwo reprezentowali w Pradze kol. Zbigniew Olszewski – Prezes EGL Polska Sp. z o.o., członek Rady Zarządzającej TOE oraz przewodniczący Zespołu ds. Wymiany Międzysystemowej; a także kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Należy podkreślić dodatkowo, że udział w konferencji (z ramienia poszczególnych spółek członków wspierających TOE) brali także liczni członkowie zwyczajni TOE. Jednym z patronów medialnych z kolei był polski portal internetowy CIRE.

W ramach dwóch dni konferencji zrealizowano szeroki program merytoryczny – liczne wykłady prezentacyjne oraz panele dyskusyjne. Szersze informacje nt. poszczególnych bloków konferencji dostępne są na stronie internetowej konferencji (http://www.energytradingcee.com). Nie zamieszczone w ogólnodostępnej części strony prezentacje z konferencji dostępne są dla członków TOE w biurze naszego towarzystwa (w przypadku zainteresowania prosimy o kontakt mailowy).

Należy podkreślić, że podczas przebiegu pierwszego dnia konferencji sesja popołudniowa Electricity Trading in CEE Region rozpoczynała się od przygotowanej przez TOE prezentacji pt. Prospects for a better linkage of the Polish market with the surrounding national electricty markets, przedstawionej przez kol. Zbigniewa Olszewskiego (prezentacja do pobrania poniżej). Natomiast w sesji przedpołudniowej w panelu dyskusyjnym dotyczącym m.in. współpracy operatorów oraz spółek obrotu czynny udział wzięli członkowie TOE: kol. Janusz Kurzak (Sempra Trading) oraz kol. Janusz Bil (Vattenfall). W drugim dniu konferencji z kolei prezentację pt. CO2 impact on other commodities trading przedstawił kol. Andrzej Kreft (Everen).

Dokumenty

Formularz logowania