odbyła się konferencja „Europejski Pakiet Energetyczny, czyli nasze 3×20”. W zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii konferencji wzięło udział ponad 40 uczestników. Biuro TOE reprezentował kol. Marek Kulesa, który w ramach pierwszego dnia konferencji wygłosił prezentację pt. „Ocena implementacji systemu czerwonych certyfikatów” oraz w drugim dniu konferencji uczestniczył w panelu dot. polityki energetycznej Polski do roku 2030.

W ramach pierwszego dnia konferencji zostały zaprezentowane następujące referaty tematyczne, obejmujące zagadnienia dot. nowego Europejskiego Pakietu Energetycznego, efektywności energetycznej, promowania energii odnawialnej i energii w kogeneracji:

  • Europejski Pakiet Energetyczny, prof. Jan Popczyk, Politechnika Śląska
  • Ustawa o efektywności energetycznej, dyr. Zbigniew Kamieński, Ministerstwo Gospodarki
  • Białe certyfikaty: założenia systemu, prof. Krzysztof Żmijewski, Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o.
  • Białe certyfikaty – szanse dla energetyki. Czy powstaną spółki usług energetycznych ? p. Jerzy Andruszkiewicz, ENEA SA
  • Ocena funkcjonowania rynku praw majątkowych – czy czas na korekty ? p. Grzegorz Onichimowski, Towarowa Giełda Energii SA
  • Stan sieci energetycznych w Polsce a przyłączanie OZE – jak szybko muszą nastąpić zmiany ? p. Grzegorz Pelczar, PTPiREE
  • Ocena implementacji systemu czerwonych certyfikatów, p. Marek Kulesa, Towarzystwo Obrotu Energią (prezentację zamieszczamy poniżej)
  • Krajowy potencjał produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, p. Janusz Ryk, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych
  • Zasoby biomasy na cele energetyczne, Anna Grzybek, Polskie Towarzystwo Biomasy

W ramach drugiego dnia konferencji odbyła się, prowadzona przez prof. Jacka Malko z Politechniki Wrocławskiej, debata pt. „Polityka energetyczna Polski do roku 2030. Zrównoważony rozwój – przyszłość polskiej energetyki”.

Dokumenty

Formularz logowania