W dniu 12 października 2005 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Finansowanie inwestycji na rynku energii” zorganizowana przez IMFIB, Gazetę Prawną oraz Microsoft. Na konferencji, która zgromadziła ponad 50 osób, wystąpienia przedstawili m.in.: poseł Paweł Poncyliusz, Prof. Jan Popczyk, Prof. Krzysztof Żmijewski. Z ramienia TOE w konferencji uczestniczył kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE. Poniżej zamieszczamy materiały konferencyjne.

Program konferencji

Popczyk. J.: Ryzyko vs. koszt kapitału w energetyce rynkowej, Politechnika Śląska

Łaskawiec. J.: Działania na rzecz wzrostu konkurencyjności w sektorze energetycznym, BOT Górnictwo i Energetyka SA

Rogulski K.: Projekty e-matering a systemy billingowe, HP Polska Sp. z o.o.

Wardzińska J.: Organizacja i finansowanie procesów inwestycyjnych, BISE Bank

Chudzik R.: optymalizacja ryzyka finansowania inwestycji w elektroenergetyce, BRE Bank SA

Dokumenty

Formularz logowania