W dniu 8 października 2008 r. w Warszawie w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli odbyła się konferencja „Goniąc Europę – Bezpieczeństwo energetyczne Polski w kontekście rozwoju odnawialnych źródeł energii. Czy sprostamy wyzwaniom ?” zorganizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych. Nasze Towarzystwo reprezentował kol. Marek Kulesa.

Otwierająca cykl kilku seminariów i spotkań pt. „Bezpieczeństwo energetyczne Polski w kontekście rozwoju odnawialnych źródeł energii” konferencja zgromadziła ponad 60 osób.

Konferencja październikowa została podzielona na następujące trzy sesje tematyczne:

SESJA I – Stan organizacyjny sektora energetycznego w Polsce. Stanowisko rządu, w której głos zabrali m.in.: min. Jan Bury – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Inwestycje w energetyce, dyr. Zbigniew Kamieński – Dyrektor Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki, dyr. Kazimierz Żmuda – Z-ca Dyrektora Departamentu Rynków Rolnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

SESJA II – Czy Polska jest wystarczająco ambitna? Pakiet klimatyczno-energetyczny: wspólne wysiłki na rzecz ograniczenia emisji CO2, w której głos zabrali m.in.: p. Michał Wojtczak – Wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska RP, p. Daria Kulczycka – Ekspert Gospodarczy PKPP Lewiatan, p. Michał Szczerba – Członek Komisji Skarbu Państwa

SESJA III Realne wykorzystanie OZE. Wsparcie inwestycji sektora energetycznego w Polsce, w której głos zabrali m.in.: p. Jacek Kapica – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, p. Stefan Kotlewski – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, p. Jan Rączka – Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, p. Grażyna Kasprzak – Ekspert ds. Inżynierii Środowiska, Departament Projektów Ekologicznych Banku Ochrony Środowiska S.A

Dokumenty

Formularz logowania