W dniu 20 maja 2008 r. w Warszawie, na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się druga konferencja pod wspólnym tytułem „Jaki model konkurencji w sektorze elektroenergetycznym?”. W zorganizowanej przez URE oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych konferencji wzięło udział ponad 70 uczestników, w tym także członkowie TOE – kol. K. Borowiec, kol. J. Bil, kol. K. Noga, kol. M. Kulesa.

W ramach konferencji, w której udział wzięli m.in. Prezes URE – dr M. Swora oraz i prof. T. Skoczny, oraz (prowadzący panele) prof. J. Lewandowski, prof. K. Żmijewski, prof. E. Toczyłowski, zrealizowano trzy panele dyskusyjne:

  1. Polska energetyka wobec pakietu 3×20 – co jest realne, jakie priorytety uwzględnić w polityce energetycznej do 2030 roku?
  2. Sposoby finansowania nowych inwestycji wytwórczych białe/błękitne certyfikaty, kontrakty długoterminowe z konsorcjami odbiorców – na jakich warunkach, na jak długo, jak je realizować? Jak ograniczyć możliwość tworzenia nowych kosztów osieroconych w nietrafionych inwestycjach przez grupy skonsolidowane?
  3. Kierunki dalszej ewolucji rynku energii – rynek rezerw, rynek dnia bieżącego, ceny węzłowe, płynność giełdy energii, integracja rynków poprzez market coupling.

W ramach trzeciego panelu, w którym głos zabierali m.in. kol. J. Bil oraz kol. M. Kulesa podjęto próbę odpowiedzi na dwa podstawowe pytania:

  1. Czy istnieje pilna potrzeba przeprowadzenia głębokiej reformy krajowych mechanizmów rynkowych (jeżeli tak, to jaki powinien być tryb jej przeprowadzenia?)
  2. Jakie powinny być główne kierunki rozwiązań perspektywicznych?

Sprawozdanie URE z Konferencji „Jaki model konkurencji w sektorze elektroenergetycznym”

Dokumenty

Formularz logowania