W dniu 21 lutego 2008 r. w Warszawie na Wydziale Zarządzania UW odbyła się konferencja „Jaki model konkurencji  w sektorze elektroenergetycznym”. W zorganizowanej przez URE oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych konferencji wzięło udział ponad 80 uczestników, w tym liczni przedstawiciele spółek obrotu stowarzyszonych w TOE. Z ramienia TOE udział wzięli:  kol. K. Borowiec, kol. K. Kułaga, kol. L. Nowak, kol.  Z. Olszewski, kol. A. Zieleźny, kol. M. Gasiuk.

Głównymi punktami konferencji były wystąpienie Prezesa URE – dr M. Swory „W drodze ku prawom odbiorców i efektywnej konkurencji w sektorze elektroenergetycznym – mapa drogowa” oraz trzy panele dyskusyjne:

 • Jak wzmocnić pozycję odbiorcy na rynku energii? – prowadzenie: prof. T. Skoczny
 • Czy przed prywatyzacją grup skonsolidowanych konieczne są zmiany struktury sektora i zasad funkcjonowania rynku? – prowadzenie: prof. dr hab. inż. J. Popczyk
 • Narodowy czempion na rynku europejskim – konkurent czy outsider? – prowadzenie: prof. A. Szablewski

Prezes URE krótko omówił dokument „Mapa drogowa” twierdząc, że dotyczy on przede wszystkim kwestii:

 • ochrony praw odbiorców, uproszczenia procedury zmiany sprzedawcy (m.in. skrócenia jej początkowo do 30 dni, docelowo do kilku)
 • antykonkurencyjnych praktyk
 • wzmocnienia konkurencji na rynku

Prezes URE zapowiedział , że do 1.01.2009 r. ceny energii dla klientów indywidualnych zostaną uwolnione, a regulacja ograniczona zostanie do działalności sieciowej. Zadeklarował również, że w dniach między 25-29 lutego br opublikowany zostanie komunikat, potwierdzający wolę pełnego uwolnienia cen energii elektrycznej. Zdaniem dr Swory powinno nastąpić obniżenie obciążeń fiskalnych na energię elektryczną poprzez obniżenie akcyzy. Prezes podkreślił także, że przedsiębiorstwa energetyczne oraz URE nie mogą być zaskakiwane nagłymi zmianami legislacyjnymi (np. zapowiedzią ograniczenia limitów CO2 dla wytwórców energii).

W panelach dyskusyjnych poruszane były następujące wątki i kwestie, z którymi co do zasady zgadzała się większość uczestników konferencji:

 • praktyczny brak konkurencji w sektorze
 • konieczność stworzenia nowej ustawy prawo energetyczne
 • potrzeba silnego, niezależnego regulatora
 • konieczność określenia kierunku zmian w sektorze przed prywatyzacją grup skonsolidowanych
 • konieczność rzeczywistego wydzielania OSD
 • brak perspektyw stworzenia rynku dla gospodarstw domowych

W podsumowaniu deklarowano podejmowanie poruszanych tematów poprzez stworzenie cyklu konferencji, z których ta byłaby inaugurującą.

Dokumenty

Formularz logowania