W dniu 19 września w Warszawie odbyła się konferencja „Klient na rynku energii”, która rozpoczęła szeroko zakrojoną kampanię medialną zatytułowaną także „Klient na rynku energii”, której organizatorem jest Miesięcznik Gospodarczy „Nowy Przemysł” wraz z partnerami, w tym Towarzystwem Obrotu Energią. Konferencja zgromadziła ponad 300 osób, w tym w większości odbiorców.

Celem projektu jest:

  • promocja konkurencyjnego rynku energii w Polsce,
  • edukacja klientów biznesowych w zakresie możliwości, jakie daje zasada TPA,
  • lobbing na rzecz liberalizacji rynku energii w Polsce.

W trakcie kampanii poruszać będziemy najważniejsze kwestie dotyczące rynku energii, m.in.: regulacje prawne, instytucjonalne uwarunkowania liberalizacji, na czym polega zasada TPA, jak korzystać z możliwości wyboru dostawcy, dotychczasowe doświadczenia podmiotów, które skorzystały z tej możliwości, oczekiwania i problemy klientów, bariery w funkcjonowaniu liberalnego rynku energii prawa klienta – co może zakład energetyczny, jak współpracować ze spółką obrotu, z dostawcą, jakie korzyści może dać wykorzystanie zasady TPA.

Zakres konferencji obejmował następujące tematy:

  • LIBERALNY RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE Konkurencja w elektroenergetyce. Zmiany na rynku energii, nowe wyzwania przed polską energetyką. Liberalny rynek energii elektrycznej w Polsce; prawne i instytucjonalne uwarunkowania. Liberalizacja rynku energii w Europie i na świecie – dotychczasowe doświadczenia.
  • KLIENT NA RYNKU ENERGII Rynek energii elektrycznej w Polsce – doświadczenia, oczekiwania i problemy klientów, pojawiające się bariery. Zasada TPA w praktyce. Dyskusja panelowa – głos klientów i praktyków rynku.
  • TPA – KROK PO KROKU Praktyczne aspekty wejścia na rynek TPA. Jak korzystać z TPA. Blaski i cienie – Odbiorca na Konkurencyjnym Rynku Energii Elektrycznej. Chronologia działań – Odbiorca wchodzi na Konkurencyjny Rynek Energii Elektrycznej.

Szersze informacje nt. Konferencji można znaleźć pod adresem  http://www.wnp.pl/konferencje/667.html

Poniżej zamieszczono najciekawsze zdaniem TOE prezentacje:

Janiszewska Z.: TPA – krok po kroku…, URE

Guzik R.: Liberalny rynek energii elektrycznej w Polsce: uwarunkowania prawne i instytucjonalne, URE

Górski G.: Doświadczenia Electrabel, Grupa SUEZ na polskim rynku energii, Electrabel Polska

Kulesa M.: TPA teraźniejszość i przyszłość, szanse i bariery, TOE

Pawlak K.: Praktyczne aspekty wejścia na rynek TPA, Polenergia

Janosz K.: Nie tylko cena…, GZE Kontakt Sp. z o.o.

Dokumenty

Formularz logowania