W dniu 23 września 2009 r., w Warszawie w siedzibie PSE – Operator SA, odbyła się konferencja „Korekta kosztów osieroconych – pierwsze doświadczenia” zorganizowana przez spółkę Zarządca Rozliczeń SA.

Na zaproszenie Prezesa Zarządu Jana Bogolubowa w dyskucji panelowej nt. „Obrót hurtowy i ceny energii elektrycznej w 2010 r. w następstwie doświadczeń korekty kosztów osieroconych za 2008 r. oraz nowelizacji Prawa energetycznego” z ramienia TOE udział wziął Dyrektor Biura, p. Marek Kulesa.

Prezentacje z konferencji dostępne są na stronie Zarządcy Rozliczeń SA – http://www.zrkdt.pl/aktualnosci.php?id=21

Dokumenty

Formularz logowania