W dniu 24 listopada  2016 r. w Warszawie, w Warszawskim Domu Technika NOT, odbyła się konferencja „Lokalne uwarunkowania rynku energii w Polsce”. Na konferencji TOE reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Konferencję składającą się z dwóch sesji otworzyli p. Ewa Mańkiewicz-Cudny, Prezes NOT oraz p. Piotr Szymczak, Prezes SEP.

W sesji pierwszej prezentację pt. „Model interaktywnego rynku energii elektrycznej, w tendencji: rynek cenotwórstwa czasu rzeczywistego” wygłosił p. prof. Jan Popczyk.

Kolejny referat nt. „Problem współpracy sprzedawców zobowiązanych z prosumentami na lokalnych rynkach energii” zaprezentował p. dr inż. Waldemar Gochnio. 

Dokumenty

Formularz logowania