W dniu 22 listopada, w hotelu Sobiski, odbyła sie konferencja „Nowe zasady międzynarodowego handlu energią elektryczną. Market Coupling” zorganizowana przez PKEE i TOE.

W ramach konferencji wygłoszono następujące referaty/prezentacje:

  • Market Coupling – teraźniejszość i przyszłość – Prof. Ronnie Belmans
  • Rola i potencjał market coupling dla rozwoju  polskiego rynku energii elektrycznej – Dr inż. Tomasz Siewierski
  • Implementacja market coupling w ramach rynków Belgii, Holandii, Francji – Andrew Claxton, APX Group
  • Zarządzanie zdolnościami przesyłowymi w obszarze wymiany międzysystemowej –  Wojciech Jarosz, PSE-Operator SA
  • Znaczenie i rola doświadczeń NordPool w implementacji nowych rozwiązań wymiany międzysystemowej na rynkach energii elektrycznej – Hans Randen, NordPool
  • Możliwości i szanse wdrożenia rozwiązań market coupling na jednolitym europejskim rynku energii elektrycznej – Jan Sierig, EEX
  • Znaczenie wdrożenia modelu market coupling na konkurencyjnym rynku  energii w Polsce. Rola TGE SA we wdrażaniu i realizacji modelu – Grzegorz Onichimowski, TGE SA

Dokumenty

Formularz logowania