W dniach 6 i 7 kwietnia 2006 r. w Sosnowcu odbyła się zorganizowana przez BMP i redakcję Energetyki Cieplnej i Zawodowej konferencja ODBIORCY NA RYNKU ENERGII 2006. Honorowym Gospodarzem sympozjum była spółka PKP Energetyka. W tegorocznej konferencji we współpracę włączyły się związane z branżą instytucje: Towarowa Giełda Energii S.A., spółka Partner RE, ZGH Bolesław oraz nasze Towarzystwo Obrotu Energią.

Konferencja zgromadziła około 180 gości: przedstawicieli zakładów przemysłowych, firm – specjalistów z branży. Pierwszy dzień konferencji otwierał panel dyskusyjny – debata z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, nauki, przedsiębiorstw energetycznych oraz odbiorców energii. Będącą głównym punktem programu debatę zatytułowaną: „Jak zmniejszać zagrożenie braku konkurencji na hurtowym rynku energii elektrycznej ?” prowadził prof. Jan Popczyk. Segment obrotu w debacie reprezentowali kol. Krzysztof Noga, Członek Rady Zarządzającej TOE, Prezes spółki ELNORD oraz kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

W ramach części wykładowej przedstawiono szereg referatów problemowych oraz prezentacyjnych w następujących czterech panelach tematycznych:

  • Zasady funkcjonowania przedsiębiorstw krajowych o rozproszonej strukturze energetycznej, który powadził p. Tadeusz Skobel – prezes zarządu PKP Energetyka Sp. z o.o.
  • Grupy przemysłowe i wielcy odbiorcy, który powadził p. Daniel Borsucki – główny specjalista ds. energetycznych Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.
  • Internalizacja kosztów zewnętrznych na rynku energii elektrycznej. Jakość energii – praktyka a rzeczywistość, który powadził prof. Krzysztof Żmijewski z Politechniki Warszawskiej
  • Mechanizm bilansowania w świetle zdecentralizowanego operatorstwa oraz energetyki rozproszonej i DSM u odbiorców, który powadził prof. Eugeniusz Toczyłowski z Politechniki Warszawskiej.

W ramach ww. paneli dwa referaty zaprezentowali także przedstawiciele członków wspierających TOE, będący jednocześnie partnerami paneli tematycznych podczas konferencji:

„Po co nam pośrednik – czy rynek może funkcjonować bez spółek obrotu ?” – kol. Jacek Misiejuk – Atel Polska Sp. z o.o. w ramach panelu 3 oraz  „Co sprzyja internalizacji cen na rynku energii elektrycznej” – Krzysztof Dziewirz – ELNORD S.A w ramach panelu 4

Przerwy między wykładami umożliwiały nawiązanie nowych kontaktów biznesowych oraz wymianę doświadczeń, uwag i poglądów. Szersza informacja nt. konferencji oraz galeria zdjęć dostępna jest na www.e-bmp.pl

Dokumenty

Formularz logowania