W dniu 24 października 2012 r., w Warszawie, odbyła się konferencja „Operator Informacji Pomiarowych – nowe narzędzie na rynku energii” zorganizowana przez EM&CA S.A.

Decyzją Rady Zarządzającej TOE w konferencji w roli prelegenta udział wziął dyrektor Marek Kulesa (prezentacja poniżej).

Konferencja została podzielona na następujące bloki tematyczne:

  1. Jak jesteśmy przygotowani do OIP
  2. Cele nowych rozwiązań regulacyjnych
  3. Funkcjonalność OIP
  4. Modele wdrożenia w innych krajach
  5. Prawo a bezpieczeństwo danych powierzonych OIP
  6. Prezentacja rozwiązań technicznych

Kulesa M.: OIP – wsparcie procesów rynku energii elektrycznej, w szczególności w procesie…

Dokumenty

Formularz logowania