W dniu 7 września 2016 r., w Warszawie, w Sejmie RP, odbyła się „Konferencja.oze”. Z ramienia TOE w konferencji udział wziął kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

W ramach konferencji zostały przeprowadzone konsultacje nad założeniami projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii w części dotyczącej klastrów energetycznych.

Prezentacje przedstawili m.in.:

  • Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii Andrzej Kaźmierski – Prezentacja założeń do nowelizacji ustawy o oze – klastry energetyczne
  • prof. Jan Popczyk – Klastry OZE w przebudowie rynku energii i modernizacji obszarów wiejskich
  • Marcin Popkiewicz – Jak zbudować system energetyczny w 100% bazujący na polskich zasobach odnawialnych?

Dokumenty

Kategorie

Formularz logowania

Użytkownik 

Hasło Zaloguj

Dokumenty

Formularz logowania