W dniu 20 grudnia 2010 r., w Warszawie, w siedzibie MG, odbyła się konferencja POWER RING 2010, Regionalny rynek energii Europy Środkowo-Wschodniej, zorganizowana przez Społeczną Radę Narodowego Programu Redukcji Emisji. Z ramienia TOE w konferencji wziął udział kol. Marek Kulesa – Wiceprzewodniczący Grupy Rynek SRNPRE.

W ramach konferencji odbyły się następujące sesje:

  • Czy jesteśmy bezpieczni? Polityka i zasady działania rządzące rynkiem energii elektrycznej
  • Czy jesteśmy zintegrowani? System przesyłowy i dystrybucyjny Europy Środkowo – Wschodniej
  • Czy jesteśmy innowacyjni? Odnawialne źródła energii, źródła rozproszone, gaz, inteligentne systemy elektroenergetyczne
  • Czy jesteśmy zdeterminowani, aby przejść do w pełni funkcjonującego regionalnego rynku energii

Do udziału w panelu dyskusyjnym czwartej sesji zaproszony został kol. Marek Kulesa.

O godz. 13.00 odbyło się uroczyste  posiedzenie Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji z udziałem Waldemara Pawlaka, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki oraz prof. Jerzego Buzka, Przewodniczącego Rady, Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

Dokumenty

Formularz logowania