W dniach 10-11 czewrca 2014 r. w Warszawie odbyła się zorganizowana przez  spółkę EM&CA S.A. Konferencja „Powszechność Smart Grid – korzyści dla wszystkich”. Na konferencji TOE reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Konferencja składała się z Sesji Wprowadzającej i sześciu następujących bloków:

  1. Wdrażanie Smart Grid w Polsce
  2. Inteligentne liczniki jako kluczowy element inteligentnej sieci
  3. Współpraca sieci ze źródłami rozproszonymi oraz aktywnymi odbiorcami
  4. Potencjał rozproszonych zasobów zarządzania poborem energii, jej wytwarzania oraz magazynowania
  5. Perspektywa korzyści wdrożenia powszechnego vs wdrażanie na życzenie
  6. Rola dostawców technologii i usług – prezentacje ofert technologii wsparcia

W Bloku 1 swoją prezentację pt. „Powszechność Smart Grid warunkiem osiągnięcia spodziewanych korzyści z wdrożenia” przedstawił Dyrektor Marek Kulesa.
Prezentacja jest dostępna dla Członków TOE w kodowanej części serwisu.

Dokumenty

Formularz logowania