W dniu 10 grudnia 2012 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odbyła się współorganizowana przez TOE konferencja pt. „Pozycja Konsumenta na Rynku Energii Elektrycznej”. Nasze Towarzystwo reprezentowali kol. Monika Gasiuk oraz kol. Marek Kulesa, również w roli prelegenta.

Prelegenci – m.in. przedstawiciele Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznicy Praw Konsumentów oraz TOE i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – dyskutowali o edukacji rynkowej konsumentów. Patronat nad konferencją objął TAURON.

Konferencja objęła wykład wprowadzający oraz trzy panele:

  1. Edukacja rynkowa konsumentów
  2. Panel I – Konsument na rynku energii elektrycznej – uwolnienie rynku a obecne praktyki
  3. Panel II – Katalog dobrych praktyk dla konsumenta oraz rynek energii elektrycznej (Marek Kulesa, TOE; Grzegorz Lot, TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.)
  4. Panel III – Umowy sprzedaży energii elektrycznej, klient wrażliwy oraz przykłady nieuczciwych praktyk na rynku energii elektrycznej

Kulesa M.: Dobre Praktyki Sprzedawców Energii Elektrycznej…

Dokumenty

Formularz logowania