W dniu 21 kwietnia 2015 r. podczas trwania Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach odbyła się konferencja prasowa rozpoczynająca drugą edycję ogólnopolskiej kampanii edukacyjno – informacyjnej skierowanej do Odbiorców energii. Za pośrednictwem radia, prasy ogólnopolskiej i lokalnej, a także internetu, TOE chce uświadomić Konsumentom ich prawa i promować uczciwe zasady biznesowe. Patronat honorowy nad kampanią objął Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Więcej informacji na dedykowanej kampanii podstronie: http://www.toe.pl/pl/kampania-edukacyjna

Kampania ma na celu m.in. propagowanie wiedzy o rynku energii elektrycznej, podnoszenie świadomości o działaniach firm stosujących nieuczciwe praktyki rynkowe, budowanie konkurencyjnego rynku sprzedaży energii elektrycznej w oparciu o zasady fair play oraz wskazanie firm, które przyjęły Kodeks Dobrych Praktyk gwarantując Klientom przejrzyste i jasne zasady zawierania umów. Akcję rozpoczęło oficjalne wręczenie pierwszym sprzedawcom energii elektrycznej Certyfikatów TOE potwierdzających przystąpienie do Kodeksu Dobrych Praktyk Sprzedawców Energii Elektrycznej oraz pozytywny wynik audytu sprawdzającego, przeprowadzonego przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą TÜV Rheinland Polska.

Kampania to także odpowiedź na liczne skargi Klientów dotyczące nieuczciwych działań przedstawicieli handlowych niektórych sprzedawców.  Wykorzystują oni niewiedzę, zwłaszcza osób starszych i fakt, że określenia typu „pan z elektrowni” czy „pan z zakładu energetycznego” wielu osobom  jednoznacznie kojarzą się z wiarygodnymi sprzedawcami energii. Zdarza się, że w ten sposób wprowadzają klientów w błąd i doprowadzają do podpisania niechcianej  umowy.

Kampania zachęca też Klientów do podejmowania świadomych decyzji przy wyborze sprzedawcy. Gwarantuje to tylko pełna wiedza z kim Klient rozmawia, jaka jest pełna treść oferty i umowy oraz jakie  są nie tylko obowiązki Klienta, ale również jego prawa.

– „Urząd Regulacji Energetyki wychodzi z założenia, że tylko odpowiednio poinformowany odbiorca może skutecznie dbać o własne interesy na rynku energii. Zwiększenie świadomości i wiedzy odbiorców, łatwiejszy dostęp do informacji o swoich prawach oraz edukacja konsumentów wywierają presję na sprzedawców. W efekcie sprzedawcy muszą zapewnić odpowiednie standardy obsługi świadomych swoich praw konsumentów” – podkreślił Maciej Bando, Prezes URE.

Towarzystwo Obrotu Energią zachęca, by Klienci sprawdzali  akwizytorów, których wpuszczają do swoich domów, dokładnie zapoznawali się z przedstawianą ofertą i czytali umowy, które mają podpisać. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości powinni o wszystko pytać i  dokładnie omawiać zapisy umowy z przedstawicielem handlowym. Akcja informuje także o przysługującym każdemu prawie do rezygnacji w ciągu 14 dni – bez ponoszenia konsekwencji – z umowy podpisanej poza siedzibą (lokalem) sprzedawcy.

Kampanię edukacyjno – informacyjną wspierają sprzedawcy energii elektrycznej z grup: ENEA, Energa, Multimedia Polska, Polkomtel, PGE Polska Grupa Energetyczna, TAURON Polska Energia i RWE Polska. Wszyscy oni posiadają Certyfikat TOE i przystąpili do Kodeksu Dobrych Praktyk Sprzedawców Energii Elektrycznej.

Dokumenty

Formularz logowania