W dniu 19 kwietnia 2010 r. w Warszawie odbyła się V już Konferencja organizowana przez PSEW pt. „Rynek energetyki wiatrowej w Polsce”. Na konferencji, która zgromadziła ponad 700 osób, TOE reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Tegoroczna edycja Konferencji PSEW miała wyjątkowy charakter ponieważ była częścią Europejskiej Konferencji Energetyki Wiatrowej – EWEC2010 organizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej w Warszawie przy wsparciu PSEW. Konferencja PSEW została zorganizowana w przeddzień Konferencji EWEC 2010, tj. 19 kwietnia 2010 i została poświęcona rozwojowi rynku energetyki wiatrowej w Polsce. W konferencji wzięło udział ponad 700 uczestników, co jest sukcesem, biorąc pod uwagę fakt zamknięcia większości przestrzeni powietrznej Europy w trakcie trwania konferencji. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Rządu, Parlamentu, naukowcy, przedstawiciele mediów i firm, którym zależy na rozwoju energetyki wiatrowej w naszym kraju. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął przewodniczący Parlamentu Europejskiego pan profesor Jerzy Buzek. Ponadto konferencja była objęta honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska oraz Ambasady Królestwa Danii. W pracach komitetu sterującego konferencji brali udział m.in. członkowie TOE kol. Grzegorz Górski – Prezes Rady Zarządzającej TOE oraz kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE, który jako moderator prowadził także jeden z paneli konferencji (w ramach sesji pt. Energetyka – patrz niżej).

W trakcie V Konferencji PSEW odbyło się 16 paneli tematycznych,  poruszających szerokie spektrum zagadnień sektora energetyki wiatrowej, w których udział wzięło ponad 64 moderatorów i prelegentów. Panele obejmowały obszary zagadnień pogrupowane w odbywających się równolegle czterech następujących sesjach tematycznych:

  • Biznes i polityka
  • Energetyka
  • Potencjał i przyszłość elektrowni wiatrowych
  • Człowiek i Środowisko

Szerszą informację nt. konferencji można znaleźć na stronach internetowych: www.psew.pl oraz www.konferencja2010.psew.pl.

Dokumenty

Formularz logowania