W dniu 24 czerwca 2010 r., w Warszawie, odbyła się zorganizowana przez URE konferencja pt. „Energia dla inteligentnych miast – smart grid lokalnie i w regionach”. Z ramienia TOE w konferencji wzięła udział kol. Monika Gasiuk.

W ramach konferencji przedstawiono następujące referaty:

  • Amsterdam przykład inteligentnego miasta, Ger Baron, Amsterdam Innovatie Motor
  • Smart city – nowy element lokalnej polityki energetycznej, prof. dr hab. Tadeusz Skoczkowski, Prezes Krajowej Agencji Poszanowania Energii
  • Smart community – wykorzystanie potencjału smart grids przez gminę dr Tomasz Kowalak, Dyrektor Departamentu Taryf, URE
  • Smart Region w Polsce: od czego zacząć?  Jan Kowalczyk, doradca PSE Operator
  • Elementy smart city w Polsce – Bielsko-Biała. Przykład wdrażania, Zbigniew Michniowski, Zastępca Prezydenta Miasta Bielska – Białej
  • Usługi przechowywania i przetwarzania danych dla rozwiązań smart grid i smart city, Andrzej Bogun, Członek Zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Prezes URE, poprowadził panel dyskusyjny z udziałem Gera Barona, posła Andrzeja Czerwińskiego, dr Filipa Elżanowskiego, dr Wojciecha Myśleckiego, Grzegorza Romana Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz Włodzimierza Pomiernego przedstawiciela Mazowieckiej Agencji Energetycznej.

Dokumenty

Formularz logowania